Image
Image
Image

About Us

महिला वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. प्रदेश नं. १ सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा सहकारीताको माध्यमवाट खासगरी महिला सशक्तिकरण गर्दै समुदायको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपले जीवनस्तर बृद्धि गर्नका स्थापित सहकारी संस्था हो ।


आ.व. २०७६/०७७ का महिनाका उत्कृष्ठ सदस्यहरु |

Responsive image
Responsive image
Responsive image